Bescanvi Sindical i la COS davant el preacord del Tridente

Pel que fa a la proposta de conveni que el tridente ha signat i que pretén fer votar en referèndum dijous que ve 19 de novembre volem fer veure i entendre als treballadors i treballadores la nostra visió sobre el preacord i us fem una anàlisi, primer, amb la plataforma que va presentar el tridente, i després veurem article per article el preacord amb el que no explica el tridente en la seva fulla de desinformació.

Comparativa plataforma – preacord

En funció de la plataforma que el tridente va presentar en la taula de conveni com annex nº2 de la reunió del 26 de març de 2015 els pactes d’allò sol•licitat vària com el dia i la nit.

1. La vigència del conveni que demanaven era entre dos i quatre en funció de l’acord econòmic. Vist el que hi ha, econòmicament, damunt de la taula s’han deixat colar quatre anys. OBJECTIU INCOMPLERT.

2. En les condicions econòmiques no han respectat la seva petició d’estabilitzar els salaris amb la referència del PIB. Per què? A saber-ho… La veritat és que el PIB era superior a l’IPC que han acabat pactant. OBJECTIU INCOMPLERT.

3. Parlaven de canviar els indicadors de la paga d’objectius consolidant-la. Doncs bé, al 2015 no la tenim per que no l’han consolidat ni han canviat els objectius que segueixen sent absentisme i km/avaria. OBJECTIU INCOMPLERT.

4. En les altres condicions especifiques proposaven augmentar el preu del treball en cap de setmana, serveis partits, desplaçaments, relleus, ampliació de la prima d’incidència,…. Doncs bé, tot contínua igual que fins ara. OBJECTIU INCOMPLERT.

5. Demanaven una reducció de vuit hores durant la vigència del conveni ja fora en un dia de treball, o reducció diària de temps. Ens hem quedat igual. Encara que ara diuen que volien mantenir la jornada. OBJECTIU INCOMPLERT.

6. Escollida de serveis de tots els col•lectius de conveni. Hem mirat i primmirat el preacord i no ho trobem. OBJECTIU INCOMPLERT.

7. Formació: Reciclatge continu anual per als col•lectius. Seguim buscant-ho. OBJECTIU INCOMPLERT.

8. Calendari anual: nou sistema per als auxiliars de pati, possibilitat d’estendre el sistema del turístic a tots els conductors, reestructurar els serveis de Material Mòbil en ponts i festes especials, tampoc apareix. OBJECTIU INCOMPLERT.

9. L’estudi i anàlisi de la jornada contínua per al col•lectiu euro? Desaparegut en el text. OBJECTIU INCOMPLERT.

10. La nova estructura de la VPT només s’ha donat per ampliar-la amb els nivells 11 i 12. Falten les monografies dels llocs de treball i la desaparició de desequilibris. OBJECTIU INCOMPLERT.

11. Creació i manteniment d’ocupació facilitant que tots tinguin una ocupació completa i estable, entenent per estable un contracte indefinit. OBJECTIU INCOMPLERT.

12. Jubilació parcial. Estranyament, OBJECTIU COMPLERT.

13. Pla de Pensions. Li donen la volta i ja no és per jubilar-se abans sinó per omplir la pensió. OBJECTIU INCOMPLERT.

14. Dins dels temes socials que demanaven: no s’incrementen els dies dels permisos retribuïts, no han millorat la cobertura dels pases d’empleat i familiars. No han augmentat els fons dels prestem d’habitatge i de reforma. Ni han posat l’Euribor com a tipus d’interès. No han incrementat els mesos de la bestreta especial. Tampoc apareix res del FAS en el conveni. No han modificat l’ajuda escolar ni incrementat l’ajuda per defunció a un mes de sou. Res de les condicions socials que demanaven. OBJECTIUS INCOMPLERTS.

15. I, per acabar, tampoc hi ha res del capítol Altres disposicions: No es crea la Comissió de Multes per ajudar als conductors. No s’integren voluntàriament els fora de conveni dins d’ell, obliguen a dos nivells…. no es fomenta l’acció preventiva en seguretat i salut laboral. No surt res de la uniformitat laboral, ni els jubilats tindran lot de nadal, ni es recuperen els treballs extraordinaris, ni tenim accés a les nomines per intranet de forma individualitzada… OBJECTIUS INCOMPLERTS.

Per tant, no entenem com venen en la seva fulla el tridente que: Recull de forma general les demandes incloses en la nostra plataforma: -Augment del poder adquisitiu, -garantia d’ocupació nous conductors, -manteniment jornada 224, -Jubilació Parcial, -Millores socials, -Obertura del pla de pensions a tots els treballadors… Fins i tot han canviat els objectius. Al març volien rebaixar la jornada laboral com s’ha vist més amunt, i ara només la volien mantenir. Curiós.
I com aquest exemple tot la resta. Els increments salarials seran del ipc, sinó canvia la llei de pressupostos. Poder aconseguir els 600 euros dels objectius, passa per variables molt difícils de complir com es pot veure més a baix. És un comunicat esbiaixat que no explica el que realment costa aconseguir el que anuncien.

Comparativa preacord – conveni 12-14

Ara interpretarem els articles del preacord signat i que pretenen votar aquest dijous. Tot a corre-cuita, no sigui que a la plantilla li doni per llegir-li-ho i no l’hi aprovin. Tenen massa pressa. Aquesta gran celeritat resulta molt sospitosa.

En l’article 1 ens explica com a novetat qui queda fora de conveni i qui és inclòs. Al contrari del que diu el tridente no es parla de voluntarietat. Es diu que els nivells 11 i 12 creen un nou subgrup en el col•lectiu A. Per collons…En taules salarials solament surt els conceptes fixos i els beneficis socials d’aquest subgrup. Res més. Seguim sense conèixer la retribució real d’aquesta gent.

En el 2º article s’especifica que la prorroga de conveni és per un any. Anteriorment era il•limitada.

En el 8º, indica que la paritària podrà decidir en aquells aspectes que li digui el conveni.

Hauria de ser merament interpretativa, però es guarden el fer i desfer sobre tots els aspectes que queden coixos en aquest conveni. I que són uns quants.

Solament podran entrar els signants, per la qual cosa hi haurà una clara falta de transparència, i ens anirem trobant amb sorpreses, perquè canviaran coses sense informar a la plantilla i no podrem fer res.

Fins a aquí són articles, pràcticament, calcats de convenis anteriors, amb les deficiències comentades i que empitjoren l’existent.

Quan comencem a parlar de condicions econòmiques, el primer a destacar és l’absència de l’any 2015. Aquest any no hem tingut retribució. PER A QUÈ veritat? Són així de xulos. A pesar que la plataforma del tridente parla d’increments del 2015 consolidats en taules ????? Tant parlar del PIB i no vam tornar a saber res mes d’allò. Si tan bó era…

Les taules publicades en el preacord de conveni pel 2015 són exactament iguals a les del 2014. El mateix que esteu cobrant ara en nòmina.

Per a la resta d’anys anuncien un increment del 1% al 2016 i del 0,5% al 2017 i 2018. En realitat, únicament seran increments si l’IPC no supera aquest 1% el proper any, i es queda amb un màxim del 0,4% els altres dos anys. Aquest “increment” pel 2016 és el que va planificar el govern per al proper any. O sigui, que no milloren res de les previsions.

I, fixeu-vos bé, els increments seran reals d’aplicació, únicament, si ho permeten els pressupostos generals de l’estat. Si a Rajoy, o al que vingui, se li creuen els cables i canvien aquests criteris, ens tornarem a quedar congelats salarialment, en la millor de les situacions, o tornarem a perdre poder adquisitiu en funció dels preus. Ens aproparem gairebé a una dècada maleïda quant a millorar el salari de la plantilla de conveni. Ja sabem que aquí tenim molt endollat polític i amics d’aquests vivint a la sopa boba…

La prima d’objectius desapareix totalment per 2015, aquest any només ho cobren els de el grup A i els fora de conveni. Als del grup B, majoritari, i C que els donin…. O sigui, que ni increment salarial ni paga d’objectius. L’almoina de 250 euros que donen, no s’apropa, ni de conya, al que perdrem.

Per als altres anys incrementen aquesta partida. La doblen. Partint de la base que s’estalvien el 2015…. Quant es reparteixen des dels nivells set cap a dalt? Comparats amb aquests ens donen engrunes.

El problema radica que es tornen a considerar els mateixos criteris que ja ens han impedit cobrar-la tots aquests anys. El km/avaria i l’absentisme són indicadors difícils de complir. Cada vegada tenim una flota més vella (quanta gent es queda en els menjadors esperant cotxe) i cada vegada hi ha més absentisme perquè han incrementat la pressió sobre la plantilla i aquesta acaba petant. Falta saber qui establirà els indicadors fixos per pagar els objectius…

Quant a aquest pagament de 180 euros, només el paguen si has treballat totalment els 224 dies de l’any anterior. O sigui, que si has estat de baixa, de permís no retribuït, de vaga, d’aturada, de metge que no has tornat al servei, que arribes un dia tard, etc., NO HO COBRES I els que descansen dies a còmput? Tampoc curren els 224 dies….

El tema dels nous beneficis socials està clar. CARREGAR-SE EL CONCEPTE ANTIGUITAT. És l’única cosa clara, perquè l’article és tan en desmanegat que no ho enxampa ni el que ho ha escrit. Tries que et treguin l’antiguitat per sempre a canvi de conceptes socials. Què passarà quan una persona ja tingui el nen crescut i no vagi a la guarderia, o quan als més vells li digui una mútua que ja no els atén perquè no els surt a compte? Llavors no podran tornar a cobrar antiguitat…

El tiquet transport i tiquet guarderia treu el que tenim ara de l’ajuda de guarderia en nòmina? Ens treu els passes de lliure circulació en el transport, o els passes de familiars?

També es parla que el préstec d’habitatge és de 6000 euros, esperem que sigui una errata de debò i no un altre gol…

L’article 13 xoca amb el 16. Són 224 dies de treball però 22 de vacances. Diuen que és una altra errata. Esperem que sigui cert. El còpia i pega no el porta molt bé la nefasta i inflada Direcció. Ni tampoc els de el tridente…. Parlen de l’annexo número 2 i en aquest annex no surt res sobre grups de descans.

En el 14 ens diu que els conductors poden escollir entre servei seguit i partit. Resulta curiós per a aquella part de la plantilla que no pot escollir el que vol pel seu numero…

S’incrementen els punts al dret a la reducció de jornada pel que fa al conveni anterior en l’article 19.

En l’article 20 s’estableix que aquells col•lectius que no són conductors i tenen el CAP, han de fer la renovació fora d’hores de treball.

També han ficat per collons la formació dual que no és una altra cosa que més subvencions per als sindicats “de classe”. A xuclar del pot a costa del nostre conveni.

En parlar del Pla de Pensions ho enfoquen com per incrementar el poder adquisitiu, quan es va crear per jubilar-se abans.

El tridente parla del pas voluntari de 2200 treballadors al Pla de Pensions. Realment s’obliga a la plantilla del col•lectiu B a anar-se al D, o queden fora del Pla. Per això deixa de tenir vigor l’article 39 del conveni 05-08, que establia que tota nova incorporació s’integrava en el col•lectiu B. Hi ha moltes altres coses importants per canviar en el Pla que no han tingut en compte com poder capitalitzar el pla en invalideses, possibilitat de nomenar beneficiaris si mors i no estàs casat, etc.

Fan decidir a la Paritària si l’empresa paga el risc o canvia l’aportació al pla (si li deixa l’estat). Per a què tenim una comissió de control del Pla?

L’article 22 parla de les polítiques d’igualtat i refereix a un annex nº2 del que solament surt el títol: Annex 2. Pla d’igualtat.

Ho basen en un article de l’Estatut dels Treballadors que és un calaix desastre on cap qualsevol tipus de tema.

Hi ha una disposició final, que és el pagament de 250 euros al desembre, que no cobreix per res el perdut en el 2015, ni queda inclòs en taules, per tant no ens beneficiarem en el futur d’això.

Finalment, no hi ha cap article que tracti el tema del manteniment de l’ocupació com ocorria en el conveni anterior. Ni com ha de ser la contractació. Només defineixen que els substituts dels prejubilats seran amb contracte rellevo. Però segueixen permetent els temporals, caps de setmana, fora d’un contracte de qualitat. Els contractats a parcial segueixen quedant desprotegits portin el temps que portin…

Tampoc parlen de com fer les contractacions, qui les vigila i fer que siguin netes. Igual volen que passi com amb metro, que es contractin a familiars de sindicalistes negociants de conveni sense concurs ni procés net. Tenim l’exemple de la germana de l’Arias, o el fill de Correcher o la filla d’Olalde… La nefasta i sobredimensionada Direcció segueix amb el seu intervencionisme en la vida sindical, beneficiant a uns pocs i perjudicant a molts.

Conclusió

No es pensa gens en el futur. Segueixen permetent contractes a jornada parcial, discriminats respecte a altres conductors.

No entren en el desplaçament al/del punt de relleu, ni en varis dels temes recollits a la declaració d’Hostafrancs durant l’aturada del 15 d’octubre. No eliminen el risc de l’acomiadament objectiu per malaltia de qualsevol persona que li causi una ineptitud sobrevinguda, com van voler fer amb el company Curto, i amb uns altres més, que sí van aconseguir tirar-los al carrer. Punt molt important en col•lectius tan amenaçats en temes de salut com a conductors o mecànics.

No hi ha cap defensa del transport públic, ni per la recuperació del servei perdut, ni per recuperar el bus Nou Barris, o el nocturn. Ni s’oposen al tramvia privat que comportarà mes pèrdua de servei…

Pretenen que ens quedem sense antiguitat voluntàriament. En funció de l’èxit de la mesura, en propers acords se la carregaran del tot. Els beneficis socials no ens els hem de pagar nosaltres. Per què als fora de conveni els hi paga l’empresa?

Els acords del Pla de Pensions han de passar per la seva comissió de control que per això està. No es pot finançar a canvi de la nostra remuneració per treballar. Són coses diferents. A més, més de 2000 persones no estan pagant en el pla, però, al final, els fan pagar rebent menys diners en el conveni.

Els increments econòmics són només sobre el ipc i no estan consolidats en el conveni, una llei ens ho pot llevar. Igual que la paga d’objectius, serà molt complicat cobrar-los amb tots aquests indicadors. Ja ha ocorregut anteriorment. Poques vegades es cobra el 100%

I, el famós refós? quan acabi aquest conveni portarem més de 20 anys sense tenir un únic llibre on mirar els nostres drets laborals. Hem de mirar textos que daten de 1998 encara.

En definitiva, et demanem que votis NO en el referèndum. Vist el vist pel 2015 no hi ha cap pressa. Encara que tampoc tenim clar que el tridente respecti el que surti en la votació. Ja ens va ocórrer quan es va votar el conveni del 2005-2008 que van fer just el contrari al resultat….

REBEL·LA’T DAVANT AQUEST MAMONEIG.

VOTA NO

Ahir no ens avisen de la reunió de conveni, avui no ens deixen veure el preacord

Ahir vam descobrir al migdia que s’estava realitzant una reunió de conveni que es va realitzar a dos espais i de la que la Direcció no ens havia informat.

Casualitats o no, just en aquesta reunió a la qual no vam assistir, els sindicalistes d’UGT, SIT i CCOO van arribar a un preacor de conveni que, sorpresa, no han pogut veure la resta de forces sindicals.

Ni ACTUB, ni CGT, ni la COS tenim accés a aquest text i, per tant, la plantilla no pot saber quines són les condicions d’aquest preacord que els de sempre volen portar a un referèndum.

Segons ens informen els companys de CGT, que sí van ser informats de la reunió, la situació al final d’aquesta va anar així:

“Pasado este primer proceso y tras una negociación presidida por Raúl Ballestín, otro peón puesto por la Dirección que en todo momento se ha posicionado a favor de ella, llegando incluso ha impedirnos el poder leer el acuerdo final de convenio, se ha llegado al final de la representación con un acuerdo maquillado con pinceladas económicas en el salario (20€/mes en 2015, 15€/mes en 2016 y 7€/mes en 2017 y 2018) y también en las primas y “beneficios sociales” siempre que no cojas las bajas y renuncies a parte de tu antigüedad.

Tras esta interpretación sólo queda el epilogo: quieren “comprar” la voluntad de toda la plantilla de TB”.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ja hem sol·licitat a la Direcció el preacord.

És una qüestió de transparència. El conveni no afecta uns pocs, sinó a tota la plantilla i és aquesta la que ha de tenir tota la informació.

Haurem d’estar atents i atentes a quan es realitzi el referèndum (sembla ser que podria ser el vinent dijous) i a quina informació hem rebut.

…fent-ho a la nostra manera

Declaración d Hostafrancs-page-001En primer lloc dir-vos per si algú es pregunta on som els de la COS, que no els veig a la cotxera, doncs busqueu-nos al nostre lloc de feina.

Nosaltres anem rotant la representació dels treballadors i treballadores entre tots els companys i companyes que vàrem integrar la nostra llista amb el vostre vot.

En aquests mesos els representants som:

Jose Franco nº 13409 i Jesus Mingueza nº 11774 i per tant es¬tem a la taula de negociació del conveni i dir que hem estat convocats a tres reunions de conveni: els dies 16 OCT, el 29 OCT, i el 05 de NOV, aquesta última suspesa a petició dels sindicats UGT, SIT i CCOO sense saber el motiu.

Recordeu que si us fixeu en les dates hi va haver l’aturada i posterior acord per part dels treballadors i treballadores al Casinet d’Hostafrancs de la DECLARA¬CIÓ D’HOSTAFRANCS (a la imatge) amb els següents acords:

1º- En defensa del Transport públic i per la creació de llocs de feina.

2º- Condicions Laborals.

3º- Sistemes de Descans.

4º- Acabar amb l’intervencionisme de la Direcció de TB en l’acció sindical.

Perquè dic això, doncs per contextualitzar les posicions de la plantilla i la Direcció i comparar quant s’apropen o s’allunyen les posicions a la taula de negociació de conveni.

I ara paso a explicar-vos la posició de la Direcció a la taula de negociació:

1º- Jubilació parcial.

2º- FP Dual.

3º- Manteniment grups de Festa.

4º Manteniment de càrrega de treball amb tres eixos:

-Producció.

-Sostenibilitat.

-Fins Socials.

5º- Retribució Variable.

6º- Individualització condicions laborals empresa amb treballador.

Nosaltres li fem entrega al mediador de la Taula de Negociació de la Declaració d’Hostafrancs el cual es nega a recollir perque en la mateixa surten dos signants de la declaració: CNT i B&S.

A la següent reunió:

La Direcció posa sobre la taula nous punts:

1º- Prima variable:

-Absentisme.

-Gestió d’avaries.

i amb dos grups:

-B amb un topall de 420€

-C amb un topall de 210€

I això ho faria un nou sistema anomenat IVAIO que puntualitza a cada treballador del 100% al 0% segons les seves variables anuals en els conceptes abans anomenats.

2º- Ajudes amb tres eixos:

-Ajudes escola Bressol.

-Tiquet sense límit anual.

-Tiquet transport amb unes quanties max:

-136€ mensuals.

-1500€ anuals.

-Assegurança de Salut Col•lectiu.

Tot això la Direcció ho faria com a pagament en espècie per tant no contribuiria a impostos, S.S i jubilació i proposa el pagament per part de l’empleat traient-lo del concepte en Nómina ANTIGUITAT.

La tercera reunió s’hauria d’haver fet el 5 NOV.

Suspesa a petició de UGT, SIT i CCOO sense que s’hagin donat més explicacions.

Jesus Mingueza
CONDUCTOR d’HORTA 11774.

De “negociació” amb la Direcció…

Vull transmetre als companys de Transports de Barcelona, el que he viscut i sentit en les dues reunions de conveni que he assistit com a delegat de la COS.

Vaig estar el 8 d’octubre, la reunió era a les deu del matí però eren les 10:30 h. passades i encara estaven al bar fent l’entrepà i el cafè tant l’empresa com els dels sindicats.

Entrem a la sala, i he de reconèixer, que l’entorn imposava una taula immensa i un munt de persones.

Comença la reunió, falten 5 minuts per els 11:00 h., i comença a parlar l’empresa, durant una hora i cinquanta minuts sense parar, per només dir, que estava orgullosa del sistema de descans que teníem, i que no pensava tocar-los, sincerament jo estava flipant i pensava si era cert el que estava escoltant.

Després d’això com no, fem això que és diu “RECÉS”, tothom a fumar hi ha prendre un altre cafè.
Tornem a les 12:55 h. i és posen a parlar dels temes socials, però mai dient de quants diners estaven parlant, encara que la representació dels treballadors li va preguntar diverses vegades, de quants diners disposava l’empresa per aquest conveni.

Repeteixo l’empresa mai va contestar això.

Les 14:00 h. fí de la reunió i cap a casa tothom.

La segona reunió va ser el 29 d’octubre i més del mateix, reunió a les deu però sense preses, vam entrar a les 10:40 h. passades.

Aquest cop parlen de diners però no per posar-los en les nostres nòmines, sinó per posar-los en beneficis socials (en espècies), i seria pujar de 700.000 euros que hi
havia al conveni anterior a 1.500.000 euros.

Aquests diners invertir-los en: tiquet guarderia, tiquet de transports i en una assegurança col • lectiu de salut privada i això lligat amb la teva antiguitat (això si, sempre voluntari).

Aquesta reunió la resumeixo jo personalment així:

L’empresa vol transformar part del nostre sou en espècies (segueixo flipant).

Vull acabar dient que la sensació que tinc (sense tenir cap tipus d’experiència en aquestes reunions) és que no s’ha avançat absolutament res de res, encara que
altres seccions sindicals es van omplint la boca de dir que estàvem molt i molt a prop d’arribar a un acord.

Ja que l’empresa parla i parla i torna a parlar i no diuen res de res, aquesta ha estat la meva experiència i sensacions en aquestes dues reunions.

Jose Manuel Franco

CONDUCTOR d’Horta 13409.

La Direcció d’autobusos de TMB no informa a la COS de la reunió de conveni

Avui dijous, 12 de novembre, s’està realitzant reunió de la Mesa negociadora de conveni col·lectiu d’autobusos de TMB.

La Direcció no ha informat a la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’aquesta reunió i, per tant, hem sabut per missatges de treballadors que s’estava realitzant.

És injustificable que la Direcció actuï d’aquesta manera.

Fins ara hem assistit a totes les reunions i hem manifestat a la persona que porta aquest tema qui de la nostra secció sindical pensava anar a la reunió, ja que anem rotant les persones que assisteixen.

En aquest cas, evidentment, no vam indicar ningú per que la Direcció no ens ha indicat que avui hi havia reunió de conveni.

Sol·licitem una rectificació immediata i explicacions de que ha passat.

COS autobusos de TMB