Males praxis i imposicions de la Direcció en relació a la reducció de jornada per cura de fills i filles

IMG_2937A finals de l’any passat la Direcció va entregar una fulla de “Solicitud de reducción de jornada” a tots els treballadors i treballadores que estaven amb reducció de jornada, amb reducció de sou, per cura de fills i filles fins a 12 anys. Veure imatges 1 i 2.

Alguns dels treballadors no van omplir la fulla per que entenien que no havien de sol•licitar res que ja estiguessin gaudint i a més van mostrar-se contrariats que a la part de darrere de la fulla indiques que:

“c/ personal de conducción suplente o que opte pasar a suplente: la reducción de jornada comprendida entre 1/8 y 1/2 se aplicará sobre el servicio disponible que sea asignado por el CON dentro de la franja solicitada (matinal, relevo). Se entenderá que un servicio pertenecerá a la franja matinal o a la de relevo cuando el 75% de su duración se encuentre comprendida dentro de las franjas indicadas en el punto anterior. Por causas organizativas o productivas la Empresa podrá asignar servicios de duración superior o inferior a la reducción teórica de jornada diaria.”

IMG_2938Recordem que el 21 de desembre de 2013 es va modificar l’article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors ampliant el dret de reducció de jornada per guarda d’un menor dels 8 anys fins als 12 anys i explicitant que ha de ser diària:

“Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de 12 anys (s’amplia de 8 a 12) o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella”.

A més a més, el conveniu col•lectiu d’autobusos de TMB (2009-12) afegeix en el seu article 19 que:

“Dicha reducción se concretará para el personal de conducción de la forma siguiente:

1. En las escogidas generales de servicio, existirá la posibilidad de permaneceer como suplente, teniendo preferencia en la elección de franja mientras persista la causa que motiva la reducción de jornada. Así mismo, teniendo un servicio en propiedad se posibilitará pasar a un servicio suplente.

2. Se posibilitará el cambio voluntario de CON de manera temporal, para la asignación de un servicio adecuado a la reducción solicitada, con independencia de los equilibrios de plantilla que se lleven a cabo.

3. Se posibilitará fuera del periodo establecido con carácter general, el cambio voluntario a otro de los calendarios de descanso en vigor mientras persista la causa que motiva la reducción.”

IMG_3074Malgrat tot això, la Direcció va decidir actuar unilateralment i a tots aquells treballadors i treballadors que no van omplir la fulla, malgrat que ja tenien la reducció de jornada de feia anys, va actuar amb mala praxis de diverses maneres.

En algun cas directament va treure la reducció de jornada al treballador, encara que aquest no ho havia demanat i en altres casos va canviar els horaris sol•licitats i que feia anys que tenien aquests treballadors.

Dos companys de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) van denunciar la situació a Inspecció de treball de guàrdia i en un parell de dies van reunir-se amb l’Inspector de treball. Allà mateix la Direcció va haver de fer marxa enrere i va tornar a col•locar la reducció al conductor que li havien retirat, però en canvi no va voler modificar la situació en relació a les hores de servei que sol•licitava l’altre conductor i que havia gaudit durant anys.

IMG_3075En aquest cas, i en referència a com distribueix irregularment (no diària) la reducció als treballadors i treballadores que tenen aquest dret, la Direcció va treure a col•lació dues qüestions importants a conèixer i que els cinc sindicats (ACTUB, CCOO, CGT, SIT i UGT) haurien de donar explicacions.

En primer lloc, la Direcció s’agafa a la claúsula de l’Estatut dels treballadors de l’article 37 abans mencionat on indica que:

“Aquests drets es poden exercitar en els termes que per a aquests supòsits concrets s’estableixin en els convenis col•lectius o en els acords entre l’empresa i els representants dels treballadors, o de conformitat amb l’acord entre l’empresa i els treballadors afectats. Si no n’hi ha, la concreció d’aquests drets correspon a aquests, i són aplicables les regles que estableix l’apartat anterior, incloses les relatives a la resolució de discrepàncies.”

En aquest sentit, la Direcció planteja que pot fer la distribució d’hores no diària pels companys i companyes de reducció de jornada per que ho té pactat amb els 5 sindicats en la Comissió d’explotació del 8/11/12 on acorden (imatge 3 i 4):

“A petición de la RT se conviene regularizar la jornada del personal de conducción con reducción de jornada trimestalmente, negociando el ajuste de servicio con el afectado en caso de cómputo negativo”.

IMG_3100A més a més, a la normativa d’escollida de serveis de 2012 els 5 sindicats i la Direcció pacten (imatge 5):

“6.1.VIII) En todos los casos los servicios asignados respetarán el cómputo anual que resulte de su reducción de jornada.”

D’aquesta manera s’escuda la Direcció per imposar a treballadors i treballadores amb reducció de jornada que no la pugin gaudir diàriament. La Direcció s’estalvia, també, haver de contractar nou personal per suplir el temps que no realitzen els treballadors i treballadores amb reducció de jornada, fent-los treballar alguns dies a completa i altres amb més reducció de la que s’han agafat o posant-li dies lliures.

En contraposició la COS plantegem en les denuncies interposades a Inspecció de treball i la que posarem al jutjat que la Direcció no pot saltar-se la reducció diària si el treballador així ha expressat que la vol, a l’igual que no pot saltar-se l’antiguitat d’aquests mateixos treballadors que veuen com no se’ls respecta l’horari que han sol•licitat per poder conciliar la seva familiar mitjançant la reducció de jornada que tenen i que els hi costa una part del sou.

Per últim, la COS entenem que aquestes males praxis i imposicions de la Direcció busquen en el fons que els treballadors i treballadores amb reducció vegin el seu dret tan minvat que decideixin finalment abandonar aquesta opció i tornin a la jornada completa.

La Direcció malgrat el seu discurs social sobre la conciliació familiar de cara enfora a la practica porta a terme una política de retallades laborals i manca de contractació indefinida i setmanal que dificulta el ple dret de la reducció de jornada per cura de fills i filles.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s