Bescanvi Sindical i la COS davant el preacord del Tridente

Pel que fa a la proposta de conveni que el tridente ha signat i que pretén fer votar en referèndum dijous que ve 19 de novembre volem fer veure i entendre als treballadors i treballadores la nostra visió sobre el preacord i us fem una anàlisi, primer, amb la plataforma que va presentar el tridente, i després veurem article per article el preacord amb el que no explica el tridente en la seva fulla de desinformació.

Comparativa plataforma – preacord

En funció de la plataforma que el tridente va presentar en la taula de conveni com annex nº2 de la reunió del 26 de març de 2015 els pactes d’allò sol•licitat vària com el dia i la nit.

1. La vigència del conveni que demanaven era entre dos i quatre en funció de l’acord econòmic. Vist el que hi ha, econòmicament, damunt de la taula s’han deixat colar quatre anys. OBJECTIU INCOMPLERT.

2. En les condicions econòmiques no han respectat la seva petició d’estabilitzar els salaris amb la referència del PIB. Per què? A saber-ho… La veritat és que el PIB era superior a l’IPC que han acabat pactant. OBJECTIU INCOMPLERT.

3. Parlaven de canviar els indicadors de la paga d’objectius consolidant-la. Doncs bé, al 2015 no la tenim per que no l’han consolidat ni han canviat els objectius que segueixen sent absentisme i km/avaria. OBJECTIU INCOMPLERT.

4. En les altres condicions especifiques proposaven augmentar el preu del treball en cap de setmana, serveis partits, desplaçaments, relleus, ampliació de la prima d’incidència,…. Doncs bé, tot contínua igual que fins ara. OBJECTIU INCOMPLERT.

5. Demanaven una reducció de vuit hores durant la vigència del conveni ja fora en un dia de treball, o reducció diària de temps. Ens hem quedat igual. Encara que ara diuen que volien mantenir la jornada. OBJECTIU INCOMPLERT.

6. Escollida de serveis de tots els col•lectius de conveni. Hem mirat i primmirat el preacord i no ho trobem. OBJECTIU INCOMPLERT.

7. Formació: Reciclatge continu anual per als col•lectius. Seguim buscant-ho. OBJECTIU INCOMPLERT.

8. Calendari anual: nou sistema per als auxiliars de pati, possibilitat d’estendre el sistema del turístic a tots els conductors, reestructurar els serveis de Material Mòbil en ponts i festes especials, tampoc apareix. OBJECTIU INCOMPLERT.

9. L’estudi i anàlisi de la jornada contínua per al col•lectiu euro? Desaparegut en el text. OBJECTIU INCOMPLERT.

10. La nova estructura de la VPT només s’ha donat per ampliar-la amb els nivells 11 i 12. Falten les monografies dels llocs de treball i la desaparició de desequilibris. OBJECTIU INCOMPLERT.

11. Creació i manteniment d’ocupació facilitant que tots tinguin una ocupació completa i estable, entenent per estable un contracte indefinit. OBJECTIU INCOMPLERT.

12. Jubilació parcial. Estranyament, OBJECTIU COMPLERT.

13. Pla de Pensions. Li donen la volta i ja no és per jubilar-se abans sinó per omplir la pensió. OBJECTIU INCOMPLERT.

14. Dins dels temes socials que demanaven: no s’incrementen els dies dels permisos retribuïts, no han millorat la cobertura dels pases d’empleat i familiars. No han augmentat els fons dels prestem d’habitatge i de reforma. Ni han posat l’Euribor com a tipus d’interès. No han incrementat els mesos de la bestreta especial. Tampoc apareix res del FAS en el conveni. No han modificat l’ajuda escolar ni incrementat l’ajuda per defunció a un mes de sou. Res de les condicions socials que demanaven. OBJECTIUS INCOMPLERTS.

15. I, per acabar, tampoc hi ha res del capítol Altres disposicions: No es crea la Comissió de Multes per ajudar als conductors. No s’integren voluntàriament els fora de conveni dins d’ell, obliguen a dos nivells…. no es fomenta l’acció preventiva en seguretat i salut laboral. No surt res de la uniformitat laboral, ni els jubilats tindran lot de nadal, ni es recuperen els treballs extraordinaris, ni tenim accés a les nomines per intranet de forma individualitzada… OBJECTIUS INCOMPLERTS.

Per tant, no entenem com venen en la seva fulla el tridente que: Recull de forma general les demandes incloses en la nostra plataforma: -Augment del poder adquisitiu, -garantia d’ocupació nous conductors, -manteniment jornada 224, -Jubilació Parcial, -Millores socials, -Obertura del pla de pensions a tots els treballadors… Fins i tot han canviat els objectius. Al març volien rebaixar la jornada laboral com s’ha vist més amunt, i ara només la volien mantenir. Curiós.
I com aquest exemple tot la resta. Els increments salarials seran del ipc, sinó canvia la llei de pressupostos. Poder aconseguir els 600 euros dels objectius, passa per variables molt difícils de complir com es pot veure més a baix. És un comunicat esbiaixat que no explica el que realment costa aconseguir el que anuncien.

Comparativa preacord – conveni 12-14

Ara interpretarem els articles del preacord signat i que pretenen votar aquest dijous. Tot a corre-cuita, no sigui que a la plantilla li doni per llegir-li-ho i no l’hi aprovin. Tenen massa pressa. Aquesta gran celeritat resulta molt sospitosa.

En l’article 1 ens explica com a novetat qui queda fora de conveni i qui és inclòs. Al contrari del que diu el tridente no es parla de voluntarietat. Es diu que els nivells 11 i 12 creen un nou subgrup en el col•lectiu A. Per collons…En taules salarials solament surt els conceptes fixos i els beneficis socials d’aquest subgrup. Res més. Seguim sense conèixer la retribució real d’aquesta gent.

En el 2º article s’especifica que la prorroga de conveni és per un any. Anteriorment era il•limitada.

En el 8º, indica que la paritària podrà decidir en aquells aspectes que li digui el conveni.

Hauria de ser merament interpretativa, però es guarden el fer i desfer sobre tots els aspectes que queden coixos en aquest conveni. I que són uns quants.

Solament podran entrar els signants, per la qual cosa hi haurà una clara falta de transparència, i ens anirem trobant amb sorpreses, perquè canviaran coses sense informar a la plantilla i no podrem fer res.

Fins a aquí són articles, pràcticament, calcats de convenis anteriors, amb les deficiències comentades i que empitjoren l’existent.

Quan comencem a parlar de condicions econòmiques, el primer a destacar és l’absència de l’any 2015. Aquest any no hem tingut retribució. PER A QUÈ veritat? Són així de xulos. A pesar que la plataforma del tridente parla d’increments del 2015 consolidats en taules ????? Tant parlar del PIB i no vam tornar a saber res mes d’allò. Si tan bó era…

Les taules publicades en el preacord de conveni pel 2015 són exactament iguals a les del 2014. El mateix que esteu cobrant ara en nòmina.

Per a la resta d’anys anuncien un increment del 1% al 2016 i del 0,5% al 2017 i 2018. En realitat, únicament seran increments si l’IPC no supera aquest 1% el proper any, i es queda amb un màxim del 0,4% els altres dos anys. Aquest “increment” pel 2016 és el que va planificar el govern per al proper any. O sigui, que no milloren res de les previsions.

I, fixeu-vos bé, els increments seran reals d’aplicació, únicament, si ho permeten els pressupostos generals de l’estat. Si a Rajoy, o al que vingui, se li creuen els cables i canvien aquests criteris, ens tornarem a quedar congelats salarialment, en la millor de les situacions, o tornarem a perdre poder adquisitiu en funció dels preus. Ens aproparem gairebé a una dècada maleïda quant a millorar el salari de la plantilla de conveni. Ja sabem que aquí tenim molt endollat polític i amics d’aquests vivint a la sopa boba…

La prima d’objectius desapareix totalment per 2015, aquest any només ho cobren els de el grup A i els fora de conveni. Als del grup B, majoritari, i C que els donin…. O sigui, que ni increment salarial ni paga d’objectius. L’almoina de 250 euros que donen, no s’apropa, ni de conya, al que perdrem.

Per als altres anys incrementen aquesta partida. La doblen. Partint de la base que s’estalvien el 2015…. Quant es reparteixen des dels nivells set cap a dalt? Comparats amb aquests ens donen engrunes.

El problema radica que es tornen a considerar els mateixos criteris que ja ens han impedit cobrar-la tots aquests anys. El km/avaria i l’absentisme són indicadors difícils de complir. Cada vegada tenim una flota més vella (quanta gent es queda en els menjadors esperant cotxe) i cada vegada hi ha més absentisme perquè han incrementat la pressió sobre la plantilla i aquesta acaba petant. Falta saber qui establirà els indicadors fixos per pagar els objectius…

Quant a aquest pagament de 180 euros, només el paguen si has treballat totalment els 224 dies de l’any anterior. O sigui, que si has estat de baixa, de permís no retribuït, de vaga, d’aturada, de metge que no has tornat al servei, que arribes un dia tard, etc., NO HO COBRES I els que descansen dies a còmput? Tampoc curren els 224 dies….

El tema dels nous beneficis socials està clar. CARREGAR-SE EL CONCEPTE ANTIGUITAT. És l’única cosa clara, perquè l’article és tan en desmanegat que no ho enxampa ni el que ho ha escrit. Tries que et treguin l’antiguitat per sempre a canvi de conceptes socials. Què passarà quan una persona ja tingui el nen crescut i no vagi a la guarderia, o quan als més vells li digui una mútua que ja no els atén perquè no els surt a compte? Llavors no podran tornar a cobrar antiguitat…

El tiquet transport i tiquet guarderia treu el que tenim ara de l’ajuda de guarderia en nòmina? Ens treu els passes de lliure circulació en el transport, o els passes de familiars?

També es parla que el préstec d’habitatge és de 6000 euros, esperem que sigui una errata de debò i no un altre gol…

L’article 13 xoca amb el 16. Són 224 dies de treball però 22 de vacances. Diuen que és una altra errata. Esperem que sigui cert. El còpia i pega no el porta molt bé la nefasta i inflada Direcció. Ni tampoc els de el tridente…. Parlen de l’annexo número 2 i en aquest annex no surt res sobre grups de descans.

En el 14 ens diu que els conductors poden escollir entre servei seguit i partit. Resulta curiós per a aquella part de la plantilla que no pot escollir el que vol pel seu numero…

S’incrementen els punts al dret a la reducció de jornada pel que fa al conveni anterior en l’article 19.

En l’article 20 s’estableix que aquells col•lectius que no són conductors i tenen el CAP, han de fer la renovació fora d’hores de treball.

També han ficat per collons la formació dual que no és una altra cosa que més subvencions per als sindicats “de classe”. A xuclar del pot a costa del nostre conveni.

En parlar del Pla de Pensions ho enfoquen com per incrementar el poder adquisitiu, quan es va crear per jubilar-se abans.

El tridente parla del pas voluntari de 2200 treballadors al Pla de Pensions. Realment s’obliga a la plantilla del col•lectiu B a anar-se al D, o queden fora del Pla. Per això deixa de tenir vigor l’article 39 del conveni 05-08, que establia que tota nova incorporació s’integrava en el col•lectiu B. Hi ha moltes altres coses importants per canviar en el Pla que no han tingut en compte com poder capitalitzar el pla en invalideses, possibilitat de nomenar beneficiaris si mors i no estàs casat, etc.

Fan decidir a la Paritària si l’empresa paga el risc o canvia l’aportació al pla (si li deixa l’estat). Per a què tenim una comissió de control del Pla?

L’article 22 parla de les polítiques d’igualtat i refereix a un annex nº2 del que solament surt el títol: Annex 2. Pla d’igualtat.

Ho basen en un article de l’Estatut dels Treballadors que és un calaix desastre on cap qualsevol tipus de tema.

Hi ha una disposició final, que és el pagament de 250 euros al desembre, que no cobreix per res el perdut en el 2015, ni queda inclòs en taules, per tant no ens beneficiarem en el futur d’això.

Finalment, no hi ha cap article que tracti el tema del manteniment de l’ocupació com ocorria en el conveni anterior. Ni com ha de ser la contractació. Només defineixen que els substituts dels prejubilats seran amb contracte rellevo. Però segueixen permetent els temporals, caps de setmana, fora d’un contracte de qualitat. Els contractats a parcial segueixen quedant desprotegits portin el temps que portin…

Tampoc parlen de com fer les contractacions, qui les vigila i fer que siguin netes. Igual volen que passi com amb metro, que es contractin a familiars de sindicalistes negociants de conveni sense concurs ni procés net. Tenim l’exemple de la germana de l’Arias, o el fill de Correcher o la filla d’Olalde… La nefasta i sobredimensionada Direcció segueix amb el seu intervencionisme en la vida sindical, beneficiant a uns pocs i perjudicant a molts.

Conclusió

No es pensa gens en el futur. Segueixen permetent contractes a jornada parcial, discriminats respecte a altres conductors.

No entren en el desplaçament al/del punt de relleu, ni en varis dels temes recollits a la declaració d’Hostafrancs durant l’aturada del 15 d’octubre. No eliminen el risc de l’acomiadament objectiu per malaltia de qualsevol persona que li causi una ineptitud sobrevinguda, com van voler fer amb el company Curto, i amb uns altres més, que sí van aconseguir tirar-los al carrer. Punt molt important en col•lectius tan amenaçats en temes de salut com a conductors o mecànics.

No hi ha cap defensa del transport públic, ni per la recuperació del servei perdut, ni per recuperar el bus Nou Barris, o el nocturn. Ni s’oposen al tramvia privat que comportarà mes pèrdua de servei…

Pretenen que ens quedem sense antiguitat voluntàriament. En funció de l’èxit de la mesura, en propers acords se la carregaran del tot. Els beneficis socials no ens els hem de pagar nosaltres. Per què als fora de conveni els hi paga l’empresa?

Els acords del Pla de Pensions han de passar per la seva comissió de control que per això està. No es pot finançar a canvi de la nostra remuneració per treballar. Són coses diferents. A més, més de 2000 persones no estan pagant en el pla, però, al final, els fan pagar rebent menys diners en el conveni.

Els increments econòmics són només sobre el ipc i no estan consolidats en el conveni, una llei ens ho pot llevar. Igual que la paga d’objectius, serà molt complicat cobrar-los amb tots aquests indicadors. Ja ha ocorregut anteriorment. Poques vegades es cobra el 100%

I, el famós refós? quan acabi aquest conveni portarem més de 20 anys sense tenir un únic llibre on mirar els nostres drets laborals. Hem de mirar textos que daten de 1998 encara.

En definitiva, et demanem que votis NO en el referèndum. Vist el vist pel 2015 no hi ha cap pressa. Encara que tampoc tenim clar que el tridente respecti el que surti en la votació. Ja ens va ocórrer quan es va votar el conveni del 2005-2008 que van fer just el contrari al resultat….

REBEL·LA’T DAVANT AQUEST MAMONEIG.

VOTA NO

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s