El jutjat nº 21 anul·la el laude que excloïa tots els fora de conveni de les eleccions sindicals

fotoTal com havíem informat en el passat la Direcció havia denunciat els tres diferents laudes que l’Inspector de treball havia realitzat deixant al personal fora de conveni col·lectiu sense poder participar en les eleccions sindicals.

En concret, el 14 de juliol es va suspendre el judici pel laude en relació a la impuganció de la COS que feia referència a que l’Alta Direcció no podia estar en el cens electoral. En aquest laude l’Inspector de treball determinava certes limitacions per poder votar a alguns fora de conveni.

El 16 de juliol es va celebrar el judici pel laude aclaratori on l’Inspector de treball deixava fora del cens a tots els membres fora de conveni. Aquest és el que ja ha sigut sentenciat.

Ahir, 23 de juliol, es va suspendre el judici pel laude en relació a la impugnació de l’ACTUB que feia referència a que els fora de conveni no podien estar en el cens electoral. En aquest laude l’Inspector de treball determinava certes limitacions per poder votar a alguns fora de conveni.

Els dos judicis suspesos s’hauran de celebrar i poden tenir repercusions en les limitacions de qui pot o no pot votar si s’està fora de conveni. Encara no hi ha data per aquests dos judicis.

Mentrestant, aquests tres laudes havien significat que 280 membres de l’equip directiu fora de conveni d’autobusos de TMB no haguessin pogut votar i el col·legi de tècnics i administratius passes de tenir 5 delegats a tenir-ne 3.

Els sindicalistes de CCOO, SIT i UGT, que havien perdut vots per l’exclusió dels fora de conveni, havien mostrat el seu suport a la Direcció en la denuncia contra la decisió de l’Inspector de treball d’excloure als fora de conveni.

La primera de les sentencies, la del jutjat 21, anul·la el laude que treia a tots els fora de conveni del cens. Pots veure a la imatge la sentencia.

Tot indica que després del període de vacances hi haurà noves eleccions sindicals.

A manca de la realització dels dos judicis sobre els altres dos laudes que també afecten aquest tema està per veure qui dels 280 fora de conveni podrà o no votar.

Com a COS ens prenem aquesta nova situació com a una segona oportunitat per canviar la correlació de forces en el Comitè d’empresa.

Si creuen que ens quedarem parats és que encara no ens coneixen suficientment.

Deu anys sense Pablo Díez: Recorda la seva història

pdFa deu anys de l’acomiadament, i posterior suïcidi, del conductor d’autobusos de TMB, Pablo Díez.

Van ser necessaris 7 mesos de mobilitzacions dels treballadors i treballadores d’autobusos (vagues el 8 i 9 de maig de 2004, manifestacions, concentracions, etc.) per a que la Direcció reconeixes en un acte de conciliació al Jutjat de lo social nº7 la improcedència de l’acomiadament (26/10/2004).

Malgrat reconèixer la Direcció el seu error en els jutjats, en assumir la improcedència del seu acomiadament, els directius de TMB van continuar sent els mateixos. Ningú va ser cessat, ningú va assumir cap responsabilitat.

En aquests anys han canviat algunes cares en la Presidència de TMB, però el caciquisme continua sent el mateix.

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) no oblidarà mai aquest company i la injustícia que amb ell es va cometre.

pd2Per aquest motiu, creiem important que el màxim de treballadors i treballadores de TMB coneguin de primera mà aquesta història.

Si vols aconseguir el llibre: Pablo Díez: la otra cara de TMB a 6€ pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant correu o per telèfon:

tb@sindicatcos.cat

Horta: Medina: 696 107 562

Pablo Díez: Tania: 647 572 340

Zona Franca: Javi: 620 121 733

Guantánamo: Santi: 639 889 112

Triangle: Garganté: 669 171 957

Tècnics i administratius: Andreu: 659 601 877

CCOO, SIT i UGT impossibiliten l’elecció del treballador acomiadat com a President del Comitè d’empresa

MOSTRA adhesius singulars(2)_Página_06Avui, dimarts 15 de juliol, s’ha celebrat el primer Comitè d’empresa després de les eleccions sindicals.

En l’elecció del President del Comitè d’empresa la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha presentat la proposta d’elegir a Bonilla, actualment delegat, per mostrar-li el suport abans del judici per acomiadament del 2 d’octubre.

Els delegats de CCOO, SIT i UGT (amb majoria al Comitè d’empresa) han preferit votar a Salvador Correcher (SIT) com a President. D’aquesta manera els vots d’ACTUB, CGT i COS no han sigut suficients per que el treballador acomiadat fos elegit. ACAT (el sindicat de comandaments) s’ha abstingut en la votació.

La mateixa majoria (CCOO, SIT i UGT) han imposat que a les diferents Comissions de treball (Explotació, Material mobil, Formació, etc.) només estiguin representades les 5 candidatures més votades (ACTUB, CCOO, CGT, SIT, UGT), deixant sense representació a l’ACAT i a la COS, que no podrà assistir a aquestes comissions.

La COS ha mostrat el seu desacord en la utilització que la majoria del Comitè d’empresa (CCOO, SIT i UGT) estava realitzant del reglament d’aquest organisme (que indica que totes les comissions estaran formades pels membres de cada una de les forçes sindicals representades en el Comitè d’empresa). 

Aquí el Reglament del Comitè d’empresa: reglament

Un cop conformat el nou Comitè d’empresa i les seves comissions, s’han tractat 4 punts en relació a:

p-Conductors a jornada parcial: diversos companys han explicat la problemàtica en la qual es troben per la no contractació de personal a jornada parcial, la manca de serveis a jornada parcial i el viaix que existeix en relació a la seva antiguetat i la de la resta de conductors i conductores a jornada completa. A la imatge pots trobar la carta entregada per part d’un dels conductors a jornada parcial.

Els sindicats que poden entrar a les Comissions (ACTUB, CCOO, CGT, SIT i UGT) portaran la demanda a la Direcció.

-Petició de readmissió per part del Comitè d’empresa a la Direcció en relació al company Bonilla: S’entregarà un escrit sol·licitant un acord entre les dues parts.

-Reducció de servei i problematiques que això genera: Els sindicats que poden entrar a les Comissions (ACTUB, CCOO, CGT, SIT i UGT) portaran a la Direcció la demanda de creixement del servei i de la millora dels horaris en el servei.

-Publicació de les activitats de la plantilla: Es sol·licitarà a la Direcció que publiqui, com feia abans, totes les activitats de la plantilla (sigui hores sindicals, vacances o baixa laboral).

Llistat dels membres Fora de Conveni de Metro de TMB

adhesiu-tmb-abril-2013El passat 7 d’abril la Coordinadora Obrera Sindical (COS) informàvem de la llista de personal fora de conveni d’autobusos de TMB.

En concret, a Transports de Barcelona S.A (Autobusos) hi ha actualment 280 persones Fora de Conveni. Això vol dir que a Metro (Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona S.A) hi ha 323 persones Fora de Conveni. En total són 603 persones. Un 8% de la plantilla total de Bus i Metro.

El cost d’aquest 8% de la plantilla de Bus i Metro de TMB és, aproximadament, de 35 milions anuals d’euros.

En el cas d’autobusos de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu es distribueixen de la següent manera:

1 Vicepresident executiu, 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Segons dades a les que ha pogut tenir accés la COS aquesta es la llista de personal fora de conveni de metro de TMB a l’any 2010.

En el cas de metro de TMB els membres Fora de Conveni col•lectiu a l’any 2010 es distribuïen de la següent manera:

28 Directors, 3 Caps, 3 Gerents, 11 Supervisors sala CCM, 121 Responsables, 53 Tècnics, 31 Enginyers, 3 Secretaries de Direcció, 4 redactores del Gabinet de premsa, 3 Metgesses i infermeres, 3 de Cooperació internacional, 2 Consultors i 9 Altres càrrecs.

Dades que criden l’atenció: A l’any 2010 el Vicepresident executiu; Dídac Pestaña, i el Director General d’autobusos, Jaume Tintoré, tenien numero a autobusos i a metro. Actualment només a autobusos. Per altra banda, a metro té la nòmina la Directora de l’àrea de persones Bus i el Director centre suport a la xarxa Bus, a l’igual que el Responsable de coordinació de processos operatius Bus, el Responsable sistemes d’operació Bus i el Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.

Llistat dels membres Fora de Conveni col•lectiu per ordre d’antiguitat a metro de TMB:

1. F.G.A: Supervisor sala CCM.
2. M.J.C: Cap de control contable.
3. M.M.F: Adjunta responsable d’administració i remuneració.
4. J.M.M: Responsable operatiu MM línia.
5. J.B.S: Responsable de coordinació de processos operatius Bus.
6. M.C.F: Cooperació exterior.
7. J.S.F: Consultor tècnic intern negoci Metro.
8. F.D.S: Tècnic sènior del CST.
9. M.J.C: Tècnica responsable control de producció.
10. J.D.G: Responsable seguretat Metro.
11. J.S.G: Responsable operatiu de servei de gerència L4.
12. J.M.M: Tècnic responsable administració de sistemes.
13. C.R.N: Responsable intervenció Metro.
14. J.A.H: Responsable manteniment i qualitat material mòbil.
15. S.J.S: Responsable serveis centrals direcció executiva de Presidència.
16. M.A.S: Responsable projecte educatiu TMB educa.
17. J.N.C: Responsable unitat participació i integració.
18. F.S.G: Supervisor sala CCM.
19. E.M.G: Director aprovisionament, logística i control.
20. M.C.F: Responsable unitat planificació de l’activitat.
21. V.S.C: Coordinació i control de seguretat.
22. J.C.G: Tècnic responsable producció horaris i disseny d’oferta.
23. M.C.B: Responsable d’auditoria interna.
24. J.F.F: Product manager publicitat Metro i Bus.
25. G.R.M: Responsable unitat de canals de venda.
26. A.M.L: Director de servei suport a la xarxa Metro.
27. M.F.P: Responsable unitat de desenvolupament personal Metro.
28. V.M.P: Responsable operatiu MM línia.
29. J.B.C: Responsable administració i remuneració personal fora de conveni.
30. E.R.T: Tècnica comercial serveis especials transports d’oci.
31. M.G.M: Responsable seguiment de projectes.
32. J.A.R: Supervisor sala CCM.
33. J.P.C: Responsable operatiu material mòbil L4.
34. A.M.N: Responsable de sistemes telecontrol telexarxa.
35. I.O.Y: Director del servei de material mòbil.
36. A.L.C: Supervisor sala CCM.
37. R.R.B: Director àrea tècnica Metro.
38. J.S.C: Director àrea planificació de la xarxa.
39. J.V.D: Responsable neteja i imatge.
40. E.C.G: Responsable unitat inf/comun xarxa Metro.
41. C.S.T: Responsable manteniment transports singulars.
42. E.T.P: Responsable projecció de sistemes i equips d’estació.
43. M.V.M: Responsable departament informació i gestió.
44. R.M.L: Responsable unitat de projectes i anàlisi.
45. R.B.G: Director integració tecnològica.
46. I.O.G: Director servei manteniment superestructura.
47. C.C.C: Responsable projecte senyalització.
48. J.V.R: Responsable MM L4 i L11.
49. A.B.S: Responsable unitat contractació.
50. M.C.S: Responsable nous desenvolupaments.
51. A.A.R: Responsable operatiu MM línia.
52. G.C.G: Responsable MM L9 i L10.
53. A.P.P: Cooperació exterior.
54. J.G.M: Responsable estudis i projectes.
55. E.H.M: Responsable d’integració de tecnologies.
56. J.V.E: Direcció unitat de coordinació i desenvolupament de projectes.
57. J.M.P: Director àrea de manteniment i projectes Metro.
58. C.R.M: Tècnica de I +D.
59. X.G.P: Responsable formació Bus.
60. F.S.C: Responsable operatiu tècnic de gerència L4.
61. P.E.A: Secretaria Director General Bus i transport d’oci.
62. B.C.G: Responsable unitat aprovisionament, subministrament i serveis.
63. R.A.B: Redactora gabinet premsa.
64. S.B.C: Director general xarxa Metro.
65. J.E.V: Tècnic de construcció, edificació i manteniment d’estructures.
66. J.E.A: Responsable nous projectes.
67. J.B.A: Responsable unitat coordinació exterior.
68. M.P.A: Directora de l’àrea de transports d’oci.
69. R.P.C: Director de servei de línies automàtiques.
70. R.V.J: Responsable unitat jurídica.
71. R.S.H: Responsable unitat de desenvolupament, gestió i millora de personal.
72. J.J.P: Gerent L2.
73. V.L.T: Responsable d’estudis i projectes AM.
74. J.S.N: Responsable de qualitat TMB.
75. J.F.S: Enginyer de manteniment de sistemes de peatge.
76. J.R.M: Gerent L1.
77. J.M.M: Tècnic responsable projecte energia BT.
78. R.J.R: Responsable operatiu de servei de gerència L5.
79. V.R.S: Responsable d’arquitectura i innovació.
80. J.G.E: Responsable d’arquitectura i innocació.
81. M.P.G: Director servei d’investigació i desenvolupament.
82. F.R.F: Cap de sala del CST.
83. J.R.R: Responsable tècnic MM línia.
84. J.P.G: Responsable gestió seguretat ferroviària.
85. M.F.Q: Responsable actuació i seguiment infraestructura.
86. J.S.L: Tècnic sènior del CST.
87. F.A.B: Responsable sistemes de validació i venda TMB.
88. J.A.V: Director enginyeria i taller telecomunicacions.
89. J.G.F: Responsable unitat projectes de via.
90. I.G.H: Coordinació prevenció i salut.
91. J.R.M: Supervisor sala CCM.
92. Z.B.G: Responsable formació Metro.
93. O.O.V: Responsable operatiu de servei de gerència L3.
94. A.M.R: Directora de l’àrea de persones Bus.
95. L.G.L: Responsable de projectes d’arquitectura.
96. J.S.G: Director d’infraestructures i instal•lacions.
97. A.F.M: Direcció servei tecnològic de negoci.
98. F.B.T: Responsable sistemes imatge i veu.
99. M.A.S: Responsable projecte obres BT.
100. J.J.F: Responsable manteniment d’energia.
101. M.S.M: Directora d’àrea d’administració, finances i RRHH.
102. L.B.D: Responsable gestió del manteniment.
103. F.S.G: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
104. N.C.R: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
105. D.T.D: Cooperació exterior.
106. C.T.C: Responsable d’enginyeria i manteniment legal.
107. A.E.M: Director àrea operacions Metro.
108. M.Y.B: Redactora projectes culturals.
109. S.A.Q: Supervisora sala CCM.
110. C.R.C: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
111. P.P.L: Responsable operatiu de servei de gerència L1.
112. J.E.S: Supervisor sala CCM.
113. F.F.A: Supervisor sala CCM.
114. L.L.C: Enginyer manteniment infraestructures Metro.
115. J.R.B: Cap taller electrònic MM.
116. J.C.H: Director relacions institucionals tecnologia i ciutat.
117. M.R.C: Secretaria Director General xarxa Metro.
118. E.L.S: Responsable unitat formació TMB.
119. A.F.A: Responsable grup prestació del servei.
120. A.P.P: Responsable sistemes telecontrol estacions.
121. J.C.B: Tècnic responsable energia BT.
122. A.R.L: Tècnic responsable projectes telecontrol.
123. J.G.O: Tècnica beneficis socials.
124. A.P.R: Responsable comunicació interna.
125. M.V.V: Responsable gestió deutors i control endeutament.
126. L.P.A: Responsable instal•lacions i infraestructures.
127. M.A.T: Responsable estudis i projectes.
128. J.M.A: Responsable projectes d’energia AT i tracció.
129. O.C.M: Gerent L9, L10 i L11.
130. J.M.P: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
131. A.M.M: Responsable CST.
132. J.P.A: Responsable unitat de projectes, sistemes i equips estacions.
133. E.C.V: Tècnica responsable RRHH Metro.
134. R.C.L: Responsable de manteniment de sistemes de validació i venda.
135. R.D.C: Responsable d’acció social.
136. J.L.S: Tècnic de construcció.
137. O.G.P: Responsable MM L1.
138. F.F.O: Responsable operatiu MM línia.
139. D.G.F: Enginyer tècnic vies.
140. F.T.G: Responsable unitat comercial.
141. D.V.S: Responsable unitat enginyeria exterior.
142. S.F.G: Tècnica implantació GIS.
143. A.L.A: Tècnica d’expansió comercial.
144. J.G.B: Enginyer senyals i comunicació.
145. J.O.O: Responsable operatiu tècnic de gerència L5.
146. T.T.B: Supervisor sala CCM.
147. L.M.C: Redactora gabinet de premsa.
148. R.C.L: Supervisor sala CCM.
149. J.P.S: Responsable desenvolupament d’infraestructures.
150. J.G.E: Tècnic sènior del CST.
151. J.M.F: Director centre suport a la xarxa Bus.
152. M.F.G: Tècnica prolongació línia Metro.
153. J.J.P: Responsable infraestructura de sistemes.
154. C.A.A: Tècnic de sistemes de protecció civil.
155. J.V.T: Supervisor sala CCM.
156. J.S.L: Tècnic responsable projecte energia BT.
157. A.C.S: Responsable MM L5.
158. A.V.M: Enginyer manteniment instal•lació BT.
159. R.O.P: Responsable unitat seguretat i protecció civil.
160. O.P.D: Enginyer manteniment, senyalització, telecomunicacions i comunicació L9.
161. S.P.E: Tècnica d’infraestructura.
162. J.G.S: Tècnic responsable obres i instal•lació fibra òptica.
163. J.P.J: Responsable tècnic MM de línia.
164. M.P.C: Directora d’informació i atenció al ciutadà.
165. J.C.S: Responsable projectes del CST.
166. G.B.M: Responsable oficina tècnica neteja i imatge.
167. F.C.A: Responsable MM L2.
168. M.R.V: Tècnica de desenvolupament i manteniment d’obra civil.
169. C.L.D: Responsable unitat projectes validació i venda.
170. A.A.D: Adjunt responsable modelistica i de demanda.
171. M.E.A: Responsable medicina del treball.
172. I.P.M: Responsable projectes.
173. J.G.P: Responsable unitat de manteniment d’estacions.
174. J.R.P: Responsable manteniment STC.
175. L.L.L: Tècnica responsable coordinació infermeria.
176. M.F.I: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
177. J.U.C: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
178. M.F.D: Redactora gabinet de premsa.
179. E.V.C: Director àrea de promoció comercial.
180. A.F.R: Tècnic responsable projectes grup prestació de servei.
181. F.P.O: Responsable coordinació tècnica desenvolupament.
182. H.A.T: Consultor d’organització.
183. O.P.V: Responsable del CCM.
184. R.L.V: Tècnic responsable unitat de formació.
185. J.D.R: Responsable projectes energia AT.
186. L.M.C: Tècnica responsable informació, senyalització i identitat corporativa.
187. J.P.S: Tècnica responsable projecte energia BT.
188. G.V.M: Tècnica de construcció.
189. A.M.A: Tècnic de construcció.
190. O.A.G: Tècnic de construcció.
191. J.P.M: Director serveis de projectes Metro.
192. A.M.S: Enginyer senyalització i comunicació.
193. A.A.U: Enginyer senyalització i comunicació.
194. V.R.M: Responsable coordinació operativa desenvolupament.
195. J.P.J: Responsable del gabinet de premsa.
196. J.A.P: Tècnic responsable processos seguretat.
197. S.D.M: Responsable oficina tècnica.
198. A.O.B: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
199. D.C.G: Responsable torn gerències.
200. D.G.S: Enginyera superior nous trens.
201. M.M.G: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
202. D.D.A: Responsable sistemes d’operació Bus.
203. M.P.B: Enginyera projectes tecnologia negoci.
204. I.A.M: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
205. A.A.V: Responsable operacions línies automàtiques.
206. C.M.C: Directora de l’àrea de persones Metro.
207. E.B.V: Tècnic responsable sènior infraestructures.
208. V.Z.D: Tècnic de construcció.
209. J.A.R: Tècnic de construcció.
210. M.M.L: Responsable planificació i suport manteniment.
211. O.B.B: Responsable unitat seguretat i control del frau.
212. A.T.P: Tècnica responsable product manager.
213. M.T.G: Responsable manteniment CST.
214. R.P.M: Tècnic manteniment edificis.
215. F.A.S: Responsable protecció civil.
216. J.C.A: Responsable MM L3.
217. N.V.Z: Infermeria del treball.
218. J.O.L: Responsable operatiu tècnic de gerència L3.
219. N.B.T: Responsable coordinació projecte institucional i pla director.
220. I.M.L: Responsable tallers centrals.
221. F.V.G: Enginyer tècnic electrònic trens.
222. R.B.M: Responsable operatiu MM línia.
223. J.N.A: Responsable enginyeria manteniment MM.
224. M.E.F: Responsable suport logístic desenvolupament directiu.
225. B.Q.C: Enginyer senyalització i comunicació.
226. M.G.P: Responsable de projectes d’energia AT.
227. M.C.S: Secretaria Direcció àrea administració.
228. I.Z.P: Responsable estudis i projectes AM.
229. M.B.R: Enginyer senyalització i comunicació.
230. P.R.G: Enginyer senyalització i comunicació.
231. P.M.B: Metgessa del treball.
232. E.C.G: Infermeria del treball.
233. A.B.E: Responsable estudis i projectes AM.
234. J.N.E: Director executiu presidència.
235. M.J.M: Enginyera tècnica vies.
236. R.Z.D: Enginyer manteniment instal•lació BT.
237. M.A.V: Enginyera manteniment instal•lació BT.
238. S.T.S: Director àrea comunicació i relacions institucionals.
239. X.L.R: Enginyer manteniment infraestructures.
240. E.O.V: Enginyera manteniment infraestructures.
241. J.M.C: Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.
242. J.C.M: Analista programador sènior.
243. B.F.C: Tècnica responsable product manager.
244. S.L.R: Tècnic manteniment obra civil túnels.
245. M.L.A: Enginyer projectes tecnologia negoci.
246. L.M.F: Ajudant d’analista d’investigació.
247. I.N.P: Enginyer manteniment instal•lació BT.
248. M.C.A: Enginyer senyalització i comunicació.
249. X.F.M: Enginyer senyalització i comunicació.
250. I.V.C: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
251. J.V.U: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
252. D.M.A: Enginyer senyalització i comunicació.
253. J.R.S: Enginyer manteniment energia alta tensió.
254. C.P.M: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
255. E.C.G: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
256. M.T.C: Enginyer, manteniment infraestructures L9.
257. P.C.M: Enginyer tècnic vies L9.
258. S.F.M: Analista programador.
259. M.R.V: Enginyer tècnic electrònic tren.
260. A.R.P: Enginyer tècnic electrònic tren.
261. C.O.V: Tècnic de gestió de serveis Metro.
262. A.L.A: Tècnic telecomunicacions CCM.
263. C.R.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
264. J.M.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
265. A.S.M: Tècnic responsable coordinació projectes institucionals.
266. M.E.R: Redactora gabinet de premsa.
267. M.C.P: Responsable unitat relacions laborals.
268. V.E.N: Tècnica responsable gabinet tècnic de presidència.
269. A.G.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
270. A.C.P: Tècnic responsable sènior infraestructures sistemes emmagatzemant.
271. G.G.G: Responsable neteja i imatge d’estacions.
272. E.T.C: Tècnic telecomunicacions CCM.
273. M.L.R: Responsable gestió projectes SVV.
274. J.N.F: Director servei manteniment d’infraestructures.

Llistat de Càrrecs dels membres Fora de Conveni col•lectiu de Metro de TMB:

Directors (28):

1. E.M.G: Director aprovisionament, logística i control.
2. A.M.L: Director de servei suport a la xarxa Metro.
3. I.O.Y: Director del servei de material mòbil.
4. R.R.B: Director àrea tècnica Metro.
5. J.S.C: Director àrea planificació de la xarxa.
6. R.B.G: Director integració tecnològica.
7. I.O.G: Director servei manteniment superestructura.
8. J.V.E: Direcció unitat de coordinació i desenvolupament de projectes.
9. J.M.P: Director àrea de manteniment i projectes Metro.
10. S.B.C: Director general xarxa Metro.
11. M.P.A: Directora de l’àrea de transports d’oci.
12. R.P.C: Director de servei de línies automàtiques.
13. M.P.G: Director servei d’investigació i desenvolupament.
14. J.A.V: Director enginyeria i taller telecomunicacions.
15. A.M.R: Directora de l’àrea de persones Bus.
16. J.S.G: Director d’infraestructures i instal•lacions.
17. A.F.M: Direcció servei tecnològic de negoci.
18. M.S.M: Directora d’àrea d’administració, finances i RRHH.
19. A.E.M: Director àrea operacions Metro.
20. J.C.H: Director relacions institucionals tecnologia i ciutat.
21. J.M.F: Director centre suport a la xarxa Bus.
22. M.P.C: Directora d’informació i atenció al ciutadà.
23. E.V.C: Director àrea de promoció comercial.
24. J.P.M: Director serveis de projectes Metro.
25. C.M.C: Directora de l’àrea de persones Metro.
26. J.N.E: Director executiu presidència.
27. S.T.S: Director àrea comunicació i relacions institucionals.
28. J.N.F: Director servei manteniment d’infraestructures.

Caps (3):

1. M.J.C: Cap de control contable.
2. F.R.F: Cap de sala del CST.
3. J.R.B: Cap taller electrònic MM.

Gerents (3):

1. J.J.P: Gerent L2.
2. J.R.M: Gerent L1.
3. O.C.M: Gerent L9, L10 i L11.

Supervisors sala CCM (11):

1. F.G.A: Supervisor sala CCM.
2. F.S.G: Supervisor sala CCM.
3. J.A.R: Supervisor sala CCM.
4. A.L.C: Supervisor sala CCM.
5. J.R.M: Supervisor sala CCM.
6. S.A.Q: Supervisora sala CCM.
7. J.E.S: Supervisor sala CCM.
8. F.F.A: Supervisor sala CCM.
9. T.T.B: Supervisor sala CCM.
10. R.C.L: Supervisor sala CCM.
11. J.V.T: Supervisor sala CCM.

Responsables (121):

1. J.M.M: Responsable operatiu MM línia.
2. J.B.S: Responsable de coordinació de processos operatius Bus.
3. J.D.G: Responsable seguretat Metro.
4. J.S.G: Responsable operatiu de servei de gerència L4.
5. C.R.N: Responsable intervenció Metro.
6. J.A.H: Responsable manteniment i qualitat material mòbil.
7. S.J.S: Responsable serveis centrals direcció executiva de Presidència.
8. M.A.S: Responsable projecte educatiu TMB educa.
9. J.N.C: Responsable unitat participació i integració.
10. M.C.F: Responsable unitat planificació de l’activitat.
11. M.C.B: Responsable d’auditoria interna.
12. G.R.M: Responsable unitat de canals de venda.
13. M.F.P: Responsable unitat de desenvolupament personal Metro.
14. V.M.P: Responsable operatiu MM línia.
15. J.B.C: Responsable administració i remuneració personal fora de conveni.
16. M.G.M: Responsable seguiment de projectes.
17. J.P.C: Responsable operatiu material mòbil L4.
18. A.M.N: Responsable de sistemes telecontrol telexarxa.
19. J.V.D: Responsable neteja i imatge.
20. E.C.G: Responsable unitat inf/comun xarxa Metro.
21. C.S.T: Responsable manteniment transports singulars.
22. E.T.P: Responsable projecció de sistemes i equips d’estació.
23. M.V.M: Responsable departament informació i gestió.
24. R.M.L: Responsable unitat de projectes i anàlisi.
25. C.C.C: Responsable projecte senyalització.
26. J.V.R: Responsable MM L4 i L11.
27. A.B.S: Responsable unitat contractació.
28. M.C.S: Responsable nous desenvolupaments.
29. A.A.R: Responsable operatiu MM línia.
30. G.C.G: Responsable MM L9 i L10.
31. J.G.M: Responsable estudis i projectes.
32. E.H.M: Responsable d’integració de tecnologies.
33. X.G.P: Responsable formació Bus.
34. F.S.C: Responsable operatiu tècnic de gerència L4.
35. B.C.G: Responsable unitat aprovisionament, subministrament i serveis.
36. J.E.A: Responsable nous projectes.
37. J.B.A: Responsable unitat coordinació exterior.
38. R.V.J: Responsable unitat jurídica.
39. R.S.H: Responsable unitat de desenvolupament, gestió i millora de personal.
40. V.L.T: Responsable d’estudis i projectes AM.
41. J.S.N: Responsable de qualitat TMB.
42. R.J.R: Responsable operatiu de servei de gerència L5.
43. V.R.S: Responsable d’arquitectura i innovació.
44. J.G.E: Responsable d’arquitectura i innocació.
45. J.R.R: Responsable tècnic MM línia.
46. J.P.G: Responsable gestió seguretat ferroviària.
47. M.F.Q: Responsable actuació i seguiment infraestructura.
48. F.A.B: Responsable sistemes de validació i venda TMB.
49. J.G.F: Responsable unitat projectes de via.
50. Z.B.G: Responsable formació Metro.
51. O.O.V: Responsable operatiu de servei de gerència L3.
52. L.G.L: Responsable de projectes d’arquitectura.
53. F.B.T: Responsable sistemes imatge i veu.
54. M.A.S: Responsable projecte obres BT.
55. J.J.F: Responsable manteniment d’energia.
56. L.B.D: Responsable gestió del manteniment.
57. F.S.G: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
58. C.T.C: Responsable d’enginyeria i manteniment legal.
59. C.R.C: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
60. P.P.L: Responsable operatiu de servei de gerència L1.
61. E.L.S: Responsable unitat formació TMB.
62. A.F.A: Responsable grup prestació del servei.
63. A.P.P: Responsable sistemes telecontrol estacions.
64. A.P.R: Responsable comunicació interna.
65. M.V.V: Responsable gestió deutors i control endeutament.
66. L.P.A: Responsable instal•lacions i infraestructures.
67. M.A.T: Responsable estudis i projectes.
68. J.M.A: Responsable projectes d’energia AT i tracció.
69. J.M.P: Responsable operatiu de servei de gerència L2.
70. A.M.M: Responsable CST.
71. J.P.A: Responsable unitat de projectes, sistemes i equips estacions.
72. R.C.L: Responsable de manteniment de sistemes de validació i venda.
73. R.D.C: Responsable d’acció social.
74. O.G.P: Responsable MM L1.
75. F.F.O: Responsable operatiu MM línia.
76. F.T.G: Responsable unitat comercial.
77. D.V.S: Responsable unitat enginyeria exterior.
78. J.O.O: Responsable operatiu tècnic de gerència L5.
79. J.P.S: Responsable desenvolupament d’infraestructures.
80. J.J.P: Responsable infraestructura de sistemes.
81. A.C.S: Responsable MM L5.
82. R.O.P: Responsable unitat seguretat i protecció civil.
83. J.P.J: Responsable tècnic MM de línia.
84. J.C.S: Responsable projectes del CST.
85. G.B.M: Responsable oficina tècnica neteja i imatge.
86. F.C.A: Responsable MM L2.
87. C.L.D: Responsable unitat projectes validació i venda.
88. M.E.A: Responsable medicina del treball.
89. I.P.M: Responsable projectes.
90. J.G.P: Responsable unitat de manteniment d’estacions.
91. J.R.P: Responsable manteniment STC.
92. F.P.O: Responsable coordinació tècnica desenvolupament.
93. O.P.V: Responsable del CCM.
94. J.D.R: Responsable projectes energia AT.
95. V.R.M: Responsable coordinació operativa desenvolupament.
96. J.P.J: Responsable del gabinet de premsa.
97. S.D.M: Responsable oficina tècnica.
98. D.C.G: Responsable torn gerències.
99. D.D.A: Responsable sistemes d’operació Bus.
100. I.A.M: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
101. A.A.V: Responsable operacions línies automàtiques.
102. M.M.L: Responsable planificació i suport manteniment.
103. O.B.B: Responsable unitat seguretat i control del frau.
104. M.T.G: Responsable manteniment CST.
105. F.A.S: Responsable protecció civil.
106. J.C.A: Responsable MM L3.
107. J.O.L: Responsable operatiu tècnic de gerència L3.
108. N.B.T: Responsable coordinació projecte institucional i pla director.
109. I.M.L: Responsable tallers centrals.
110. R.B.M: Responsable operatiu MM línia.
111. J.N.A: Responsable enginyeria manteniment MM.
112. M.E.F: Responsable suport logístic desenvolupament directiu.
113. M.G.P: Responsable de projectes d’energia AT.
114. I.Z.P: Responsable estudis i projectes AM.
115. A.B.E: Responsable estudis i projectes AM.
116. J.M.C: Responsable tècnica assessoria jurídica Bus.
117. I.V.C: Responsable projectes i obres instal•lació catenària.
118. C.P.M: Responsable projectes telecontrol ferroviari.
119. M.C.P: Responsable unitat relacions laborals.
120. G.G.G: Responsable neteja i imatge d’estacions.
121. M.L.R: Responsable gestió projectes SVV.

Tècnics (53):

1. F.D.S: Tècnic sènior del CST.
2. M.J.C: Tècnica responsable control de producció.
3. J.M.M: Tècnic responsable administració de sistemes.
4. J.C.G: Tècnic responsable producció horaris i disseny d’oferta.
5. E.R.T: Tècnica comercial serveis especials transports d’oci.
6. C.R.M: Tècnica de I +D.
7. J.E.V: Tècnic de construcció, edificació i manteniment d’estructures.
8. J.M.M: Tècnic responsable projecte energia BT.
9. J.S.L: Tècnic sènior del CST.
10. N.C.R: Tècnic responsable obres i instal•lacions.
11. J.C.B: Tècnic responsable energia BT.
12. A.R.L: Tècnic responsable projectes telecontrol.
13. J.G.O: Tècnica beneficis socials.
14. E.C.V: Tècnica responsable RRHH Metro.
15. J.L.S: Tècnic de construcció.
16. S.F.G: Tècnica implantació GIS.
17. A.L.A: Tècnica d’expansió comercial.
18. J.G.E: Tècnic sènior del CST.
19. M.F.G: Tècnica prolongació línia Metro.
20. C.A.A: Tècnic de sistemes de protecció civil.
21. J.S.L: Tècnic responsable projecte energia BT.
22. S.P.E: Tècnica d’infraestructura.
23. J.G.S: Tècnic responsable obres i instal•lació fibra òptica.
24. M.R.V: Tècnica de desenvolupament i manteniment d’obra civil.
25. L.L.L: Tècnica responsable coordinació infermeria.
26. M.F.I: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
27. J.U.C: Tècnic responsable telecontrol sistemes xarxa.
28. A.F.R: Tècnic responsable projectes grup prestació de servei.
29. R.L.V: Tècnic responsable unitat de formació.
30. L.M.C: Tècnica responsable informació, senyalització i identitat corporativa.
31. J.P.S: Tècnica responsable projecte energia BT.
32. G.V.M: Tècnica de construcció.
33. A.M.A: Tècnic de construcció.
34. O.A.G: Tècnic de construcció.
35. J.A.P: Tècnic responsable processos seguretat.
36. A.O.B: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
37. M.M.G: Tècnica construcció, edificació i manteniment d’estructures.
38. E.B.V: Tècnic responsable sènior infraestructures.
39. V.Z.D: Tècnic de construcció.
40. J.A.R: Tècnic de construcció.
41. A.T.P: Tècnica responsable product manager.
42. R.P.M: Tècnic manteniment edificis.
43. B.F.C: Tècnica responsable product manager.
44. S.L.R: Tècnic manteniment obra civil túnels.
45. C.O.V: Tècnic de gestió de serveis Metro.
46. A.L.A: Tècnic telecomunicacions CCM.
47. C.R.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
48. J.M.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
49. A.S.M: Tècnic responsable coordinació projectes institucionals.
50. V.E.N: Tècnica responsable gabinet tècnic de presidència.
51. A.G.G: Tècnic telecomunicacions CCM.
52. A.C.P: Tècnic responsable sènior infraestructures sistemes emmagatzemant.
53. E.T.C: Tècnic telecomunicacions CCM.

Enginyers (31):

1. J.F.S: Enginyer de manteniment de sistemes de peatge.
2. L.L.C: Enginyer manteniment infraestructures Metro.
3. D.G.F: Enginyer tècnic vies.
4. J.G.B: Enginyer senyals i comunicació.
5. A.V.M: Enginyer manteniment instal•lació BT.
6. O.P.D: Enginyer manteniment, senyalització, telecomunicacions i comunicació L9.
7. A.M.S: Enginyer senyalització i comunicació.
8. A.A.U: Enginyer senyalització i comunicació.
9. D.G.S: Enginyera superior nous trens.
10. M.P.B: Enginyera projectes tecnologia negoci.
11. F.V.G: Enginyer tècnic electrònic trens.
12. B.Q.C: Enginyer senyalització i comunicació.
13. M.J.M: Enginyera tècnica vies.
14. R.Z.D: Enginyer manteniment instal•lació BT.
15. M.A.V: Enginyera manteniment instal•lació BT.
16. M.B.R: Enginyer senyalització i comunicació.
17. P.R.G: Enginyer senyalització i comunicació.
18. X.L.R: Enginyer manteniment infraestructures.
19. E.O.V: Enginyera manteniment infraestructures.
20. M.L.A: Enginyer projectes tecnologia negoci.
21. I.N.P: Enginyer manteniment instal•lació BT.
22. M.C.A: Enginyer senyalització i comunicació.
23. X.F.M: Enginyer senyalització i comunicació.
24. J.V.U: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
25. D.M.A: Enginyer senyalització i comunicació.
26. J.R.S: Enginyer manteniment energia alta tensió.
27. E.C.G: Enginyer manteniment, senyalització i comunicació.
28. M.T.C: Enginyer, manteniment infraestructures L9.
29. P.C.M: Enginyer tècnic vies L9.
30. M.R.V: Enginyer tècnic electrònic tren.
31. A.R.P: Enginyer tècnic electrònic tren.

Secretaries Direcció (3):

1. P.E.A: Secretaria Director General Bus i transport d’oci.
2. M.R.C: Secretaria Director General xarxa Metro.
3. M.C.S: Secretaria Direcció àrea administració.

Gabinet de premsa (4):

1. R.A.B: Redactora gabinet premsa.
2. L.M.C: Redactora gabinet de premsa.
3. M.F.D: Redactora gabinet de premsa.
4. M.E.R: Redactora gabinet de premsa.

Metgesses i Infermeria (3):

1. N.V.Z: Infermeria del treball.
2. P.M.B: Metgessa del treball.
3. E.C.G: Infermeria del treball.

Cooperació exterior (3):

1. M.C.F: Cooperació exterior.
2. A.P.P: Cooperació exterior.
3. D.T.D: Cooperació exterior.

Consultors (2):

1. J.S.F: Consultor tècnic intern negoci Metro.
2. H.A.T: Consultor d’organització.

Altres càrrecs (9):

1. M.M.F: Adjunta responsable d’administració i remuneració.
2. V.S.C: Coordinació i control de seguretat.
3. J.F.F: Product manager publicitat Metro i Bus.
4. I.G.H: Coordinació prevenció i salut.
5. M.Y.B: Redactora projectes culturals.
6. A.A.D: Adjunt responsable modelistica i de demanda.
7. J.C.M: Analista programador sènior.
8. L.M.F: Ajudant d’analista d’investigació.
9. S.F.M: Analista programador.

 

La primera reunió del Comitè d’empresa serà el 15 de juliol

MOSTRA adhesius singulars(2)_Página_06Finalment, i després de passat un mes des de les eleccions sindicals, s’ha convocat el primer ple del nou Comitè d’empresa.

Les seccions sindicals d’ACTUB i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) haviem sol·licitat reunir-se com a Comitè d’empresa i ha sigut el dimitit Mario de Pablo (SIT) el que ha proposat el dimarts 15 de juliol a les 9h a la sala de formació de la cotxera de Zona Franca.

ACAT, ACTUB, COS i SIT ja hem confirmat l’assistència.

A part del nomenament dels nous delegats electes del Comitè d’empresa, l’elecció i proclamació d’un nou President del Comitè d’empresa, l’elecció i proclamació d’un nou Vicepresident del Comitè d’empresa i l’elecció i proclamació d’un nou secretari d’actes del Comitè d’empresa la COS hem posat a l’ordre del dia el posicionament del Comitè d’empresa sobre la jornada parcial i la seva problemàtica, demanda que ens han fet arribar els mateixos treballadors que estan en aquesta situació.

A la vegada, i com ja hem fet públic, la COS proposarà al conductor acomiadat (Bonilla) com a President del Comitè d’empresa.

Els delegats de la COS, Abella i Medina, assistiran a la reunió del Comitè d’empresa i després aniran al seu servei de conducció a l’autobús (fan torn de tarda). Ja hem informat la Direcció que aquesta serà la nostra manera de funcionar.

Com a COS rebutgem que per una reunió s’alliberi a una persona durant tot el dia, tal com acostuma a fer la Direcció.