COS vs CASTA SINDICAL

MOSTRA adhesius singulars(2)_Página_06Des de que Podem i Pablo Iglesias es van presentar a les eleccions europees han posat de moda un concepte: la casta política, que tan poc els agrada als que en formen part d’ella.

La casta política vindria a ser tot aquell polític que no governa segons les necessitats de la majoria i que preval el seu interès personal i privilegis a les demandes de la majoria, en definitiva que NO REPRESENTEN als SEUS VOTANTS.

A Transports de Barcelona existeix la casta sindical, de la qual formen part tots els sindicats excepte COS i CNT (ara argumentarem el perquè).

Entenem per casta sindical a tot “sindicalisto” que preval el seu interès personal (rebaix, “enchufismo”, corrupció, etc…) a l’interès general de tota la plantilla i que REALMENT NO REPRESENTA ALS TREBALLADORS/ES QUE ELS VAN VOTAR.

COS es diferencia dels altres sindicats principalment en què les decisions i el camí a seguir com a sindicat ho decideixen els afiliats/des per majoria, excepte quan se celebra una Assemblea General de Treballadors la decisió dels quals està PER SOBRE DE TOT i SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE LA RESPECTA PASSI EL QUE PASSI, i no decideixen els “4 delegats alliberats” passant dels seus afiliats.

Una altra gran diferència, per la qual COS no forma ni formarà part de la resta de la casta sindical és que no creiem en delegar les decisions i problemes als delegats. Creiem en l’activisme: la implicació dels afiliats en els problemes i presa de decisions aportant cada un, en la mesura que el seu temps lliure o vida privada l’hi permeti, tot el que pugui. Per això els delegats aniran rotant durant tota la legislatura, entre els que vulguin assumir el càrrec voluntàriament, evitant així que “4 delegats alliberats” es creguin els amos de “la barraca” com en els altres sindicats.

Aclarim que ens vam presentar a les eleccions sindicals obtenint 2 delegats i ens pertanyien hores per la Llei Orgànica Sindical que no hem utilitzat i la feina que hem fet fins ara ha estat SENSE HORES, DEL NOSTRE TEMPS LLIURE. És en definitiva una altra mesura anticasta sindical del rebaix.

I finalment, aclarir als que han contribuït a trencar l’Assemblea a autobusos, que ens acusen d’excés de protagonisme i ego o sindicat polititzat (totalment fals en decidir els afiliats), que mirin i analitzin la nostra llista a veure quin lloc ocupen els que acusen falsament de protagonisme i ego.

Seguiràs afiliat mantenint a la casta sindical? O vols formar part de l’únic projecte de sindicat combatiu real a TB?

Seguiràs votant casta sindical? O votaràs sindicalisme real?

TU DECIDEIXES, DESPRÉS NO ET QUEIXIS…

Conductor de zona franca, 14515 Javi Martínez Pallín, afiliat a COS

Comença la campanya electoral de la Direcció mitjançant les llançadores de Zona Franca

IMG-20140408-WA005L’abril d’aquest any es van retallar els serveis de les línies 21 i 109 empitjorant encara més el transport públic a les cotxeres de Zona Franca i Guantánamo. Sobretot tenint en compte que en aquestes cotxeres no hi ha hagut llançadores.

El mateix mes CGT, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) van organitzar una Assemblea de matí i tarda a la Cotxera de Zona Franca per tractar la problemàtica de com arribar i com sortir en condicions de les dues cotxeres.

De l’Assemblea va sortir el mandat de portar una proposta de llançadores a la Direcció, així es va fer el 5 de maig, alhora que es va publicar una fulla explicant tots els passos donats.

La proposta era la següent:

“Llançadora 1. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, Consorci, Drassanes, (gira) Metro Paral·lel, Josep Carner, Consorci i Zona Port.

Llançadora 2. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, Consorci, Passeig Z. Franca (La Marina), Pl. Cerdà, (gira) Pl. Espanya, Pl. Cerdà, Passeig Z. Franca ( Alts Forns), Consorci i Zona Port.

cartell-Assemblea--treballadores-24-abrilAmbdues línies de llançadores treballarien a les següents franges horàries:

Matí: 1ª sortida 04:00 fins a 08:00 fi del servei.

Tarda: “”””””””””12:00 “””””””16:00 “”””””””””””.

Nit: “””””””””””20:00 “”””””00:00 “”””””””””” .

Funcionarien de la següent manera: Calculant que cada recorregut es pot realitzar en uns 40 minuts, ja que hi ha poques parades i només recolliria personal de l’empresa, cada línia comptaria amb 2 cotxes a una freqüència de 20 minuts un de l’altre. Per exemple, quan un cotxe de la Llançadora 1 surt de Zona Port, l’altre està girant en Pl. Espanya i quan un cotxe de la Llançadora 2 gira amb metro Paral·lel l’altre surt de Zona Port. A més, d’aquesta manera s’aconsegueix que cada 10 minuts surti un cotxe de Zona Port, passi per Zona Franca 1 i pel Consorci.

Llançadora 3. Parades i recorregut: Zona Port, Zona Franca 1, per carrer 3 a Metre Bellvitge, (gira) Metro Av. Carrilet, Metro Bellvitge i per carrer 3 a Zona Port.

Aquesta línia treballaria amb el següent horari:

Matí: 1ª sortida 04:00 fins a 06:30 fi del servei.

Nit: “””””””””””21:00 “””””””00:00 “”””””””””” .

Calculant que aquest recorregut és ràpid i es pot realitzar en uns 20 minuts, treballaria un cotxe, alternant els passos per les cotxeres amb les altres llançadores. Considerem també aquesta llançadora de gran importància, ja que aproparia a un gran nombre de treballadors/es a la línia 1 de Metro, FGC i fins i tot RENFE, per tant, ja no seria necessari que vinguessin amb el seu vehicle particular a les cotxeres 2 hores abans dels relleus o de matinada, ja que disposarien d’una bona alternativa.”

unnamedFinalment, la Direcció ha informat que a partir del 3 de novembre posarà en marxa una llançadora des de Zona Franca que no funciona els matins, ni els dissabtes, ni porta al Paral·lel, entre altres coses.

Llançadora per al CON ZONA FRANCA, surten de Port i passen per carrer A.
Una llançadora al Metro de Bellvitge de dilluns a divendres:
De 13 a 16 cada 20 min.
De 21:40 a 23:40 cada 20 min

Dissabte no hi ha llançadora

Diumenge i festius: llançadora a Plaça del Nou
De 7 a 9, 13 a 16 i de 22 a 24 cada 20 min

Com era d’esperar els sindicats de la Direcció ja han començat a publicitar aquesta novetat sense cap crítica a la Direcció i al servei limitat que es donarà.

La Direcció necessita fer veure abans de les eleccions que mitjançant la negociació amb CCOO, UGT i SIT es poden aconseguir millores.

Inspecció de treball no veu cap problema en que la Direcció amagui els alliberaments del sindicalistes

1El novembre de 2013 la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam presentar denuncia a Inspecció de treball en el que exposàvem que a través del quadre de serveis (físic i a intranet) d’autobusos de TMB es podia saber el servei dels empleats/des, si estaven de descans, si estaven de formació o si estaven amb alliberament sindical, entre d’altres.

En concret, alguns del codis per l’alliberament sindical eren el A065 (Liber. Comité de Emp), A066 (Liber. Sección Sindi), A038 (Delegados LOLS), A032 (Comisión explotación), A017 (Actividad sindical), etc.

Pots veure denuncia a les imatges.

Des del 1 de setembre de 2011 es van deixar d’identificar els rebaixos sindicals dels delegats del Comitè d’empresa, dels delegats LOLS i de tot tipus d’alliberament sindical que es realitzen a autobusos de TMB.

Des de llavors s’han unificat els descansos i absències en general amb els alliberaments sindicals sota el codi AUSENCIA/DESCANSO, amagant d’aquesta manera qui té un rebaix sindical i per quin motiu el té.

2Recordàvem a Inspecció de treball que el 30 de desembre de 2010 per denuncia de CGT el jutjat social nº25 amb sentencia 551/2010 confirmava la nul•litat de “la conducta consistent en concedir mitjan acords verbals als sindicats UGT i CCOO hores sindicals per alliberats de Federació, ordenant el cessament d’aquest comportament”.

El passat 19 de desembre de 2012 el jutjat nº25 comunicava que tant CCOO i UGT havien deixat de tenir alliberats sindicalment irregulars tal i com exigia la sentencia abans mencionada.

Amb aquests antecedents a l’empresa, a la COS ens preocupa que la Direcció continuï col•locant rebaixos sindicals il•legals sota el codi AUSENCIA/DESCANSO, ja que ara no es pot diferenciar com si es podia veure abans de l’1 de setembre de 2011.

De fet, com es pot veure en las dates, la Direcció va fer desaparèixer el codi pels rebaixos sindicals al quadre després que surtis la sentencia que la condemna a canviar la seva actitud en relació a UGT i CCOO.

Per tant, en la situació actual, no és possible per un treballador/a fer un seguiment de les hores sindicals que col•loca la Direcció de l’empresa.

Sorprenentment Inspecció de treball declara que no veu cap problema en que la Direcció no publiqui la informació sobre els alliberaments i els rebaixos sindicals.

Pots llegir resolució d’Inspecció de treball a les imatges.

Per a la COS es una mostra més que la Direcció d’autobusos de TMB continua amb una opacitat absoluta per poder dur a terme, si ho considera, favors e il•legalitats als seus sindicalistes.

Un cop tancada la via d’Inspecció de treball, la COS consultarem la via judicial en relació a aquest tema.

 34

Conseqüències de les retallades al servei d’autobusos de TMB

En relació a la V27:

En relació a la 39:

L’Ajuntament ha de solucionar el mal servei del bus 39

El servei del bus 39 mai no ha estat bo però la reducció de servei i l’augment de les irregularitats dels últims dos anys fa que ara es pugui dir que el servei és molt dolent.

El servei actual és com segueix

1. En dies feiners, hi ha hagut una poda de servei a les primeres hores de manera que abans de les 8 del matí la freqüència és de 15’ quan abans era de 10’. En el 2011 hi havia 15 cotxes en la línia, més un reforç al matí, i ara hi ha 13 cotxes als que se’ls ha reduït el temps de regulació a final de línia, amb la qual cosa els costa més mantenir la regularitat, aspecte aquest que ha esdevingut catastròfic. Menys flota, la mateixa velocitat i sense protecció davant les afectacions del trànsit, igual a pitjor servei. Diàriament es produeixen franges de 30’ sense servei.

2. En dissabtes s’ha passat de 12 cotxes al 2011 a 8 cotxes ara, una reducció del 30%. La conseqüència és una reducció de la freqüència a un bus cada 20’, totalment inacceptable en general i de forma particular en barris com Font d’en Fargues o Gràcia ja que el 39 és l’únic servei de bus que els creua.

3. En festius. També s’ha reduït el servei, de 7 a 6 cotxes, la qual cosa ha provocat que sovint calgui cal esperar mitja hora a què passi el bus per les irregularitats que s’afegeixen a la caiguda de la freqüència.

A més, es dóna el fet afegit que la flota de busos d’aquesta línia és extremadament sorollosa. Hi ha veïns que els han batejat com els reactors, perquè a un km de distància ja se’ls sent venir. En les pujades el soroll fa impossible la conversa dins de l’autobús. Es veu que és un sèrie de TMB que ha sortit malament amb la mala sort que ha estat assignada a un línia que discorre per carrers estrets, sovint amb fort pendents i zones residencials.

Es per tot això que l’Associació de veïns i veïnes del barri de Font d’en Fargues començat una campanya de recollida de signatures per demanar a l’alcalde Trias una rectificació en el servei que presta la línia de bus 39. Demanarem a altres associacions de veïns pels barri on passa que se sumin  a aquesta campanya.

Concretament demanem a l’alcalde

  1. Restitució del servei de bus de la línia 39 als nivells que hi havia en el 2011
  2. Control de compliment de les freqüències i solucions a les irregularitats

Signa aquí: http://www.change.org/p/associaci%C3%B3-de-veins-i-ve%C3%AFnes-font-d-en-fargues-solucionar-el-desgavell-de-la-linia-39-de-bus-de-barcelona?share_id=OCImQhjSaJ&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition

Calendari d’escollida general de conductors i conductores

plafóPublicació llistats de serveis fixos i suplents – Dijous 06/11/2014.

Publicació llibres escollida – Dijous 06/11/2014.

Procés escollida- Dimecres 12/11/2014 al Divendres 05/12/2014.

Publicació resultat escollida – Dimarts 16/12/2014.

Reclamacions – Dimarts 16/12/2014 al Dimecres 17/12/2014.

Publicació definitiva – Dijous 18/12/2014.

Entrada en vigor – Dimecres 14/01/2014.

Les eleccions sindicals es reprenen per tercera vegada

eFinalment, ahir dimarts 14 d’octubre, es va reprendre de nou el període per organitzar les eleccions sindicals a autobusos de TMB.

Recordem que el jutjat va sentenciar tornar a realitzar les eleccions sindicals per l’exclusió dels membres de l’equip directiu fora de conveni col·lectiu que havia decidit l’Inspector de treball.

D’aquesta manera, tot indica que les noves eleccions sindicals es realitzaran a mitjans de novembre.

Es resta a l’espera de saber la sentència de la denúncia interposada per la Direcció per a que el conductor acomiadat (Bonilla) no pugui ni presentar-se a les eleccions, ni votar.

A la reunió d’ahir SIT, CGT i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam presentar proposta de calendari per les eleccions sindicals.

Pots veure l’acta de la reunió a la imatge.

Com a novetat s’ha confirmat que PSA, USOC i CO es presentaran conjuntament a les eleccions sindicals. Recordem que PSA han trencat la relació amb CGT, USOC provenen d’una escissió d’ACTUB i CO d’una escisió de CCOO.

En concret, el cap de llista de CO, Manuel Reina, s’ha destacat tots aquests anys per no donar suport a cap mobilització (2 dies, paga extra, Andreu de Cabo, Bonilla, etc.) i per dir orgullosament que és un “vividor sindical”.

Amb aquesta aliança es fa evident que per aquests tres “sindicats” la “poltrona” és la seva prioritat màxima.